Silvret skänker mig arbetsglädje. Att forma och bearbeta denna fascinerande metall är dels intressant och spännande, dels svårt och fyllt av utmaningar.

   Jag har efter många år vid min ort (silversmedens arbetsbänk) aldrig känt leda utan varje dag lärt mig nya saker som gjort att jag fått möjlighet att utveckla mitt skapande på för mej nya outforskade vägar.

   Det var först efter några år som jag kände att denna metall kunde jag forma, denna metall kunde jag. Silversmidet är ett sådant hantverk som ingen kan lära sig till fullo under bara en livstid, inom silversmidet finns ständigt nya tekniker att lära sig, ständigt nya idéer att utveckla, ständigt nya resultat att eftersträva och upptäcka.

   Silvret ger utrymme för experimenterande men kräver även försiktighet, ty oavsett hur hårt och beständigt det verkar så är silver en mjuk metall som kan skadas av för hårdhänt behandling.

   Silvret kan kombineras med andra material i oändlighet och går att forma till alla former men det kräver stor förståelse för metallen som sådan och tålamod för att få det resultat som önskas. Det är det som gör silvret så underbart att jobba med.