Sakralt silver/ kyrksilver

Kalk
Dopkanna
Kvinnlig präst med brudkorset
Brudkors
Sockenbudstyg och Luciakrona.
Diakoniassistent-smycket
Luciasmycket 2006
Malin Lysfoss Gunnerfeldt
Luciasmycket 2007
Orsa ungdomskör
Brudkrona
Brudkrona
Luciasmycket
Luciakrona