Insekter

Silvermyra
Silverbi
Guldmyra
Silverfisk
Daggmaskar
Alla slags myror
Svartmyror
Honungsbi
Lövet på Liljevalchs.