Linfrökapselringen

Ringen är reglerbar, öppen, så man lätt kan ändra storleken på den.